Allmänt gällande köp samt leverans

-Vid leverans är kattungen 12-14 veckor & innehar stamtavla utfärdat av SNRF

-Är vaccinerad x 2, chippad samt regelbundet avmaskad
-Veterinärbesiktad med intyg ej äldre än 7 dagar 
-Doldafel-försäkrad via Folksam

Katt till sällskap kan komma att vara kastrerad  vid leverans
-Priset för en lussebulle är 12.000 kr, varav 2500 i handpenning/tingning

- Handpenning/tingning betalas endast tillbaka om något avvikande i kattens hälsa, som påverkar dess funktion som sällskapskatt, framkommer på veterinärbesiktningen. Alltså ej pga ånger.
- Vid leverans vill vi gärna att ni som köpare har en veterinärvårds- samt livförsäkring på katten. 
- Vi som uppfödare ersätter enbart fel som Folksam anser vara ett dolt fel genom doldafel-försäkringen.
Fel som Folksam ej anser vara ett dolt fel regleras med kattens individuella försäkring eller/och av köparen. 

Katt med avelsrätt

-Önskar du köpa en katt till avel, köper du en sällkapskatt med avelsrätt.
-Katt med avelsrätt säljs endast till registrerade uppfödare.
-Vi kan inte lämna någon garanti för avelsduglighet i framtiden och rekomenderar därför att ni skaffar en avelsförsäkring som täcker den förlorade avelsförmågan om ersättning önskas.
-En katt med avelsrätt får inte säljas vidare fertil utan våran vetskap, vi ser gärna att ni kontaktar oss först för hjälp med omplacering.
-Priset för katt med avelsrätt kan skilja något från till sällskap.