Kattungar säljs till sällskap med eller utan avelsrätt.
Katter med avelsrätt säljs endast till registrerade uppfödare.

Allmänt gällande kattköp samt leverans

 • Vid leverans är kattungen 12-14 veckor gammal & innehar stamtavla utfärdat av SNRF
 •  Är vaccinerad x 2, chippad samt regelbundet avmaskad
 •  Veterinärbesiktad med intyg ej äldre än 7 dagar 
 • Är doldafel-försäkrad via Folksam
 • Reservation betalas endast tillbaka om något avvikande i kattens hälsa - som påverkar dess funktion som sällskapskatt -framkommer på veterinärbesiktningen.
  Alltså ej pga ånger. 
 • Alla kattungar har  en egen veterinärvårds-livförsäkring (som med fördel kan tas över av er) 
 • Vid leverans vill vi att ni som köpare har en egen veterinärvårds- samt livförsäkring på katten. 
  För att slippa eventuell karenstid i försäkringen ser vi gärna att ni tar över kattungens befintliga försäkring, därefter kan man byta bolag om så önskas.
  Väljer ni ändå att teckna hos annat försäkringsbolag får ni själva bekosta eventuella veterinärkostnader som kan uppkomma under karenstiden. 
 • Vi som uppfödare ersätter enbart fel som Folksam anser vara ett dolt fel genom doldafel-försäkringen.
  Fel som Folksam ej anser vara ett dolt fel regleras med kattens individuella försäkring eller/och av köparen. Katt med avelsrätt

 • Önskar du köpa en katt till avel, köper du en sällkapskatt med avelsrätt.
 • Katt med avelsrätt säljs endast till registrerade uppfödare.
 • Vi på Lussebullens kan inte lämna någon garanti för avelsduglighet i framtiden.
  Vi rekomenderar därför att du som köpare tecknar en avelsförsäkring om du önskar ersättning vid förlorad avelsduglighet. 
 • Priset för en katt med avelsrätt varierar beroende på faktorer som: 
  -Om föräldrarna är importer
  -Om katten ska exporteras
  -Hälsotester på föräldrar och/eller individ som uppkommer pga att katten ev kommer att användas i avel
 • Vi ser gärna att ni följer hälsoprogrammet för rasen och testar för HCM, HD, Pk-def och SMA